Entries by justyna

,

Duża inwestycja OZE w gminach dorzecza Wisłoki

Czterdzieści pięć obiektów, mieszczących się na terenie dwudziestu dwóch gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego zyska w najbliższym instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej 802,1 kWp. Za realizację projektu odpowiada firma FreeVolt z Bydgoszczy. Pierwsze prace ruszyły już w lipcu zeszłego roku. Wykonawcą projektu jest firma FreeVolt, która została wyłoniona w drodze przetargu. Koszt […]

Jak pozyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Elektrownie słoneczne pozwalają zredukować koszty energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki dostępnym programom unijnym i ministerialnym, istnieje możliwość sfinansowania inwestycji nawet bez konieczności wniesienia wkładu własnego! Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, w 2020 roku udział produkcji energii odnawialnych w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15%, gdzie średnia unijna dla innych krajów członkowskich wynosi 20%. W […]

,

Fotowoltaika na stałej wznoszącej

W ostatnich latach rynek fotowoltaiczny w Polsce notuje tempo rozwoju znacznie powyżej średniej europejskiej. Wzrost świadomości ekologicznej oraz ustabilizowanie regulacji prawnych zapewnią mu kolejne wzrosty. Już w roku 2015, według danych Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, wartość tego rynku przekroczyła 300 milionów złotych, wzrastając w stosunku do roku wcześniejszego o 240 procent, a na […]